Kronika zdj DA

kalendarium

VII Festiwal Zote Kalesony
zakoczenie roku akademickiego 2015/16
17-18 czerwca 2016
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

W Studni zakoczylimy rok akademicki uroczyst Gal Finaow VII Festiwalu Zote Kalesony. Tego dnia wszyscy przyszli ubrani elegancko, z umiechem podsumowujc miniony rok w duszpasterstwie. Po Mszy witej odbya si sesja zdjciowa, z kolei po sesji - uroczysta Gala w Dolnym Kociele. Zwycizcy Festiwalu odebrali swoje nagrody. Publicznoci najbardziej przypad do gustu film „Droga”, a Jury zdecydowao, e najlepszym filmem by „I lubuj...”. Potem nastpi czas podzikowa. Za miniony rok Studni dzikowalimy organizatorom Festiwalu, funkcyjnym, Odpowiedzialnym i przede wszystkim Ojcom. Poznalimy now ekip Odpowiedzialnych. To z nimi spotkamy si po wakacjach na spotkaniach w Studni :)
fot. Emilia Bk, Marta Gbska, Ada Nowak, Rafa Trocki