Odpowiedzialni DA stUdnia 2018/2019

Witajcie!

Odpowiedzialni to osoby, do ktrych moecie zgasza si ze wszystkimi swoimi pytaniami dotyczcymi dziaalnoci naszego duszpasterstwa. Chtnie pomoemy i udzielimy wszelkich informacji o Studni - o spotkaniach, organizowanych wyjazdach, nowociach itp. Po prostu podejdcie miao do nas, a my postaramy si pomc. Z nami te moecie si podzieli pomysami na rozwj DA, bo duszpasterstwo tworzymy wszyscy wsplnie.
Moecie te skontaktowa si z nami wysyajc wiadomo, poprzez kliknicie na nazwisko wybranej osoby.

Gwnymi odpowiedzialnymi stUdni s obecnie:


Odpowiedzialnymi za spotkania s:


Patrycja Klimczak

Patrycja Klimczak


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Esencja (poniedziaek)

Bartosz Piotrkowski

Bartosz Piotrkowski


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Esencja (poniedziaek)

Kinga Zajc

Kinga Zajc


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Sztuka kochania (wtorek)

Jacek Wojtala

Jacek Wojtala


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Sztuka kochania (wtorek)

Agata Perkowska

Agata Perkowska


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Czerpak (roda)

ukasz Karpiski

ukasz Karpiski


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Czerpak (roda)

Dorota liwak

Dorota liwak


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Kunia (czwartek)

Sebastian Zalas

Sebastian Zalas


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Kunia (czwartek)

Micha Rzeszutek

Micha Rzeszutek


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Fraternitas (pitek)

Micha Malicki

Micha Malicki


Odpowiedzialny za:
Spotkania z cyklu Fraternitas (pitek)

Karolina Bryk

Karolina Bryk


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Florentes (pitek)

Lidia rednicka

Lidia rednicka


Odpowiedzialna za:
Spotkania z cyklu Florentes (pitek)

Teresa Janaszek

Teresa Janaszek


Odpowiedzialna za:
Schol

Mateusz Krakowczyk

Mateusz Krakowczyk


Odpowiedzialny za:
Schol

Agata Topolewska

Agata Topolewska


Odpowiedzialna za:
Wolontariat

Monika Zieliska

Monika Zieliska


Odpowiedzialna za:
Wolontariat

Pozostali odpowiedzialni to:


Piotr Borowski

Piotr Borowski


Odpowiedzialny za:
Stron www


Poniej znajduje si lista osb odpowiedzialnych za poszczeglne obszary naszej dziaalnoci — dbajce o nasze sale, liturgi, pomagajce przy organizacji spotka i wyj.

Jeli czujesz, e sprawdziby si w ktrej z poniszych dziedzin, napisz do Marcina. Mamy jeszcze par vacatw, ale czekamy te na osoby ktre chciayby by wspodpowiedzialne za wybrany obszar.

Gorco zachcamy do wczenia si wsplnie z nami w organizacj stUdni :)
Suba liturgiczna Piotr Nowotnik i Maks Sroczyski
Czytania, dary i modlitwa wiernych Aneta Szabelewska i Szymon Banach
Fotograf Rafa Wsikowski
Osoba techniczna ukasz Domaski
Realizator dwiku ukasz Winiewski
Trener druyny pikarskiej Albert widerski
Menader druyny pikarskiej Adrian Jurek
Trener druyny siatkarskiej Magdalena Lutyska
Kibicki Beata Radzikowska
Organizacja biblioteczki w StUdni Ania Baraska
Sprztanie wszyscy razem, tzn. wsplnie :-)
Sprawy gospodarcze Pawe Tryjarski
Kronika Kamila Kamiska
Grafik Agata Lewantowicz i Asia Krzysiak

W sprawach dotyczcych dziaalnoci poszczeglnych grup prosz kontaktowa si bezporednio z ich odpowiedzialnymi.

08.10.2018