Jubileusz 800-lecia Dominikanw

Jubileusz 800-lecia Dominikanów trwa!
Wystartowalimy 7 listopada 2015 roku, a witujemy tak:

O spotkaniach

Jubileuszowy audiobook

Plakat Legendy Dominikaskie

800lecie Dominikanów trwa! Nietuzinkowa rocznica - nietuzinkowe witowanie!
Ruszamy z autorskim audiobookiem! Nasi duszpasterze wprowadz Nas w "legendarne" pocztki Zakonu.
Suchajcie uwanie, zagldajc na Facebooka Studni, a nie poaujecie :)


 


Wprowadzenie w Jubileusz
"W
 Jubileuszu chodzi o nas, dzisiaj yjcych dominikanów, dominikanki, wywiconych czy wieckich, chodzi o to: kim, po co i dla kogo jestem?" 

Podajc za t myl ojca Andrzeja Kumierskiego OP (mianowego koordynatorem Jubileuszu 800-lecia Zakonu)chcielibymy przey ten rok ze wiadomoci, e StUdnia równie naley do wielkiej Rodziny w. Dominika.Niech przez czas witowania towarzysz nam hasa, które wyznaczaj rytm dominikaskiego ycia:

 LAUDARE - wysawia Boga

BENEDICERE - bogosawi

PRAEDICARE - gosi Sowo Boe 

Przewodnik witujcego:

"Contemplare et allis contemplata tradere" 

(kontemplowa i dzieli si owocami kontemplacji) to zawoanie w. Tomasza z Akwinu najwierniej oddaje duchowo dominkask. Poniej znajdziecie owoce kontemplacji nad myl i dziaalnoci Dominikanów:

  • wity Dominik

    Na pocztek o poczatkach. witowa Jubileusz 800-lecia Dominkanów, to znaczy wraca do korzeni. Nie byoby do czego wraca, gdyby nie hiszpaski rudzielec, zaloyciel zakonu. 

    "witych sobie nie wybieramy, ale to wici do nas przychodz". I tak przychodzi do nas Dominik. Sam nie pozostawi po sobie adnych pism. O jego penym wasnej i Boej inicjatywy yciu moemy dowiedzie si od wiadków. Tym razem Dominika poznajemy dziki sowu o. Krzysztofa Paysa OP. 

Rekolekcje ze w. Dominikiem 
do odsuchania poniej:

  • wici dominikascy

witych dominikaskich jest cae multum, ale czy kto z nas potrafi wymieni chocia dziesiciu? Naprzeciw niedoinformowaniu, ale i chci formowania (wiedzy i ducha) wychodzi zaprzyjanione krakowskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka. Wanie dziel si adwentowymi internetowymi rekolekcjami: "Karcer witych"Beczka zaprasza i my zapraszamy:

W rekolekcjach o witych dominikaskich
moecie zacz uczestniczy poniej:

Cz ekipy organizatorów 800lecia wraz ze wiec Jubileuszow, któr otrzymywaa kada ze wspólnot istniejcych przy Dominikanach na Suewie

Cz ekipy organizatorów obchodów Jubileuszu 800-lecia w StUdni wraz ze wiec Jubileuszow. Przyjlimy j w imieniu StUdni podczas uroczystej Mszy witej inaugurujcej 800lecie. wiec moecie spotka w DA.