Duszpasterze

ukasz Filc ukasz Filc OP
Urodzi si 09.07.1982 r. w Gdyni. Potem do 12 roku ycia wraz z rodzicami mieszka w Wejherowie, gdzie chodzi do szkoy podstawowej do 5 klasy. Nastpnie znw przeprowadzi si do Gdyni. Tam te uczszcza do liceum technicznego o profilu administracyjno - ekonomicznym. Po zdaniu matury w 2001 r. rozpocz studia z filologii polskiej na Uniwersytecie Gdaskim. Po roku studiw wstpi jednak do zakonu (2002 r.). Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisa prac magistersk z teologii liturgii p.t: „wito Epifanii w rycie bizantyjsko - sowiaskim. Liturgia i teologia”. Swicenia kapaskie przyj: 23.05.2009r. z rk p. ksa. kard. Franciszka Macharskiego. Po wiceniach zosta wysany na pierwsz placwk do Tarnobrzega, gdzie peni funkcj duszpasterza modziey szk rednich i katechety w Liceum Oglnoksztaccym im. Mikoaja Kopernika. Po roku zosta przeniesiony do Rzeszowa, gdzie przez 7 kolejnych lat by duszpasterzem akademickim DA Szopka. Od 2017 r. w klasztorze na Suewie, gdzie zosta duszpasterzem Studni. Z ramienia Polskiej Prowincji Dominikanw peni funkcj Prowincjalnego Promotora Duszpasterstw Studentw. Uwielbia gra na gitarze elektrycznej oraz biega.

kontakt:
tel.: 22 543 99 43
e-mail: ukasz Filc OP


ukasz Wo ukasz Wo OP
Urodzi si 27.02.1979 r. w Sokoowie Maopolskim. Tam te uczszcza do szkoy podstawowej i liceum oglnoksztaccego. Nastpnie rozpocz studia z fizyki na WSP w Rzeszowie (obecnie: Uniwersytet Rzeszowski), na trzecim za roku przenis si na AGH w Krakowie. Do zakonu wstpi w 2001r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisa prac magistersk z antropologii teologicznej p.t: „Dialog jako warunek urzeczywistniania si dojrzaoci osobowej i dojrzaej relacji z drugim w maestwie”. wicenia kapaskie przyj: 24.05.2008r. Niedugo po tym przyjecha na Suew. Poza prac w DA prowadzi jeszcze Dominikaskie Duszpasterstwo Powoa.

kontakt:
tel.: 22 543 99 63
e-mail: ukasz Wo OP


Tomasz Pkala Tomasz Pkala OP
Urodzi si 16.12.1979 r. w Krakowie. Studia, rwnie w Krakowie, odby na wydziale filologii romaskiej AP. Do zakonu wstpi w 2005 r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Warszawie i Krakowie. Magisterium z teologii uzyska na podstawie pracy pod tytuem „Postulat chrzecijaskiego epikureizmu Kosma Raimondi i jego Defensio Epicuri”. W 2012 roku przyj wicenia kapaskie i przez rok by duszpasterzem szk rednich BASZTA w Jarosawiu. W 2013 roku zosta kierownikiem biblioteki Instytutu Tomistycznego na warszawskim Suewie. Od wrzenia 2016 roku jest rwnie jednym z duszpasterzy akademickich STUDNI.

kontakt:
tel.: 22 543 99 30
e-mail: Tomasz Pkala OPZobacz take stron Byli duszpasterze.
12.10.18, 17:44:21