Kronika zdj DA

kalendarium

Wyjazd integracyjny DA
do Kotani
4-13 wrzenia 09
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Jesieni, jeszcze przed studiami, modzi, zdolni i ambitni przyszli i ju zadomowieni czonkowie duszpasterstwa wybrali si na integracyjno-chodzco-jedcy wyjazd w Beskid Niski, do Kotani. apalimy wrzeniowe promyki soca, zwiastujce akademick jesie, cieszc si ostatnimi chwilami wolnoci i poznajc si czasem z zupenie innej strony ni bymy tego oczekiwali. Oto kilka sw i par ilustrujcych je zdj z tego niezwykle udanego i niezapomnianego wyjazdu
fot. Uczestnicy