Byli Duszpasterze

Niektrzy z byych duszpasterzy akademickich na Suewie

Krzysztof Michaowski Krzysztof Michaowski OP
Urodzi si 03.05.1978 r. w Warszawie. Jednak jego miastem rodzinnym jest Milanwek, gdzie chodzi do podstawwki i liceum. Przed zakonem studiowa na UW, najpierw rok geologi, a pniej 3 lata zarzdzanie i marketing. Do dominikanw wstpi w 2001r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Od trzech lat mieszka na Suewie. Przed duszpasterzowaniem w DA by opiekunem dzieci, ministrantw i bielanek, a take grupy w. Michaa Archanioa. Swoj dziaalno w duszpasterstwie zakonczy w roku akademickim 2016/2017.

kontakt:
tel.: 22 543 99 71
e-mail: Krzysztof Michaowski OP


Robert Gubisz OP Robert Gubisz OP
Urodzony w 1974 roku, pochodzi z Jarosawia. Przeor klasztoru na warszawskim Suewie. Prezes Fundacji Kultury Chrzecijaskiej : Dominikaska 2. W roku akademickim 2015/2016 prowadzi spotkania z cyklu "Esencja".

kontakt:
tel.: 22 543 99 23
e-mail: Robert Gubisz OP


Oliver Zalmanski
Janusz Chwast OP
Urodzi si 3.10.1966 r. w Nowym Sczu. Tam uczszcza do szkoy podstawowej i liceum oglnoksztaccego. Po maturze odby sub wojskow grajc w Reprezentacyjnej Orkiestrze Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sczu. Pniej przez par lat pracowa w ksigarniach muzycznych. Do zakonu wstapi w 1992r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Dominikaskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym. Napisa prac magisterska z teologii duchowoci: „Poznanie siebie i Boga w sobie a rozwj duchowy wg w. Katarzyny ze Sieny”. wicenia kapaskie przyj 22.05.1999 r. Po otrzymaniu wiece pracowa jako duszpasterz akademicki (w DA Akwarium w Szczecinie) i opiekun Wsplnoty Mioci Ukrzyowanej i Wsplnoty Uczniw Maryi.
Zainteresowania: muzyka — w kadej prawie postaci, pywanie i chodzenie po grach.
Od jesieni 2005 roku jest duszpasterzem akademickim w Warszawie na Suewie. Swoj dziaalno zakoczy wiosn 2012 roku.

Oliver Zalmanski
Olivier Zalmanski OP
Francuz pochodzenia ydowsko-polskiego, urodzi si 8.04.1982 r. pod Paryem. Rozpocz studia z matematyki i mechaniki w Paryu i Bordeaux (na poudniu Francji) -- na uniwersytecie i w szkole inynierskiej. Do zakonu wstpi w 2003 r. Odby studia filozoficzno-teologiczne w Lille (na pnocy Francji) -- w Dominikaskim Kolegium i na Uniwersytecie Katolickim. Prac Magistersk napisa z teologii fundamentalnej i historii religii: "Zwizek midzy rozumem i wiar: porwnanie midzy myl Majmonidesa [redniowiecznego ydowskiego filozofa] a myl Tomasza z Akwinu".

Przyjecha na Suew w padzierniku 2008, eby odbywa roczny sta parafialny. wicenia diakoskie: 10.01.2009 r. (tu na Suewie!). Wrci do Francji w lipcu, eby w nastpnym roku akademickim kontynuowa studia teologiczne i specjalizowa si w judaizmie. Sucha muzyki -- szczeglnie muzyki klasycznej i jazzu -- oraz uprawia squash.
Pomaga w DA w roku akademickim 2008/9.
Hieronim Kaczmarek
Hieronim Kaczmarek OP
Urodzi si 26 sierpnia 1961 roku w Poznaniu. Tam pozna dominikanw i po skoczeniu studiw ekonomicznych wstpi do Zakonu.
wicenia kapaskie przyj w Krakowie w roku 1991. Wtedy wyjecha do Czechosowacji, by pomc w odnowie ycia zakonnego w tym kraju. By wychowawc modych czeskich i sowackich dominikanw. W morawskim Oomucu zaoy wsplnot modych ludzi o nazwie "Reszta Izraela". Wielu czonkw wsplnoty byo neofitami, ktrzy dopiero w czasie studiw przyjli chrzest. Wraz z nimi wyda ksieczk pod tytuem "Osmero blahoslavenstvi".
Po powrocie do Polski w roku 1998 przez rok pracowa jako wychowawca w rodzinnym Poznaniu. W nastpnym roku by ekonomem klasztoru krakowskiego i spotyka si z jedn z grup "Beczki". W latach 2000 - 2006 by przeorem klasztoru w Lublinie. Zajmowa si tam tworzeniem dzie duszpasterskich oraz odnow materialn klasztoru. Wsptworzy takie dziea jak "Wigilia Starego Miasta" (wraz z 80 instytucjami), festiwal "Wielkopostne piewanie", "Trasa 750" (wolontariat przewodnikw), czy konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i modziey. By tam prezesem Fundacji Restaurare Basilicam i przygotowywa wnioski do funduszy europejskich. W latach 2006/2007 mieszka w Korbielowie, gdzie by proboszczem i dyrektorem domu rekolekcyjnego.
Od roku mieszka w Warszawie. Jest duszpasterzem "Wyspy", zakrystianem klasztoru i opiekunem katechumenatu dorosych. W tym roku rozpocz studia doktoranckie na UKSW.
Mio wspomina wszystko to co czeskie, jedzi na rowerze, sucha jazzu i muzyki klasycznej. Lubi spowiada.
Prowadzi spotkania dyskusyjne z cyklu "Konwersatorium Efez" w roku akademickim 2008/9.
Marcin Jele
Marcin Jele OP
Urodziem si 2.04.1973, w Warszawie. Mieszkaem na Stegnach, "dwa kroki" std. W 1997 roku skoczyem studia (psychologia na Uniwersytecie Warszawskim) i zaczem pracowa z modzie autystyczn i upoledzon, w Warsztatach Terapii Zajciowej. Po p roku pracy przypomniao sobie o mnie wojsko. Odbyem proczne przeszkolenie wojskowe (szkoa podchorych, artyleria), dostaem cztery belki na pagonie i z radoci opuciem to "zgrupowanie". Wrciem, na jeden rok, do pracy. Potem zakon. Wstpiem w 1999 roku. Ja zaczynaem, a o. Janusz Chwast w tym samym czasie otrzymywa ju wicenia kapaskie. W 2006 roku przyszed czas i na mnie. Po czym "trafiem" wprost na Suew. Lubi chodzi po grach, pywa kajakiem, jedzi konno, je sodycze.
Jacek Norkowski
Jacek Norkowski OP
Jak ten czas szybko leci! Urodziem si w Gostyniu w 1957 roku. A wic niedugo ju...do okrgy jubileusz.
Nie wszyscy zapewne wiedz, gdzie ley Gosty, wic spiesz z informacj, e jest to w poudniowej Wielkopolsce, a wic kawaeczek drogi od Warszawy. Miejsce mojego urodzenia to uroczy teren. cile biorc chodzi mi tu o wie Domachowo pod Gostyniem, z ktrej pochodzi moja Mama i gdzie spdzaem moje wakacje, lub przynajmniej jak ich cz, a do samej matury. Czasem wic mwi, e urodziem si na wakacjach.
Moja dziecica Arkadia jest wic w "Pyrlandii" - jak j czsto nazywaj sami Wielkopolanie - cho wychowywaem si w zupenie innym miejscu. Poza krtkim okresem trzech pierwszych lat mojego ycia, upyno mi ono w Puawach, gdzie mieszkaem a do samej matury. Tam moglimy podziwia inna Arkadie, to jest zesp parkowo - paacowy , ktry by wasnoci rodu Czartoryskich, i z ktrego, jak wszyscy Puawiacy, bylimy bardzo dumni.
Mam brata bliniaka i dwie siostry. Na studia wybralimy si wszyscy do Poznania i by taki rok, w ktrym wszyscy bylimy studentami. Moja najstarsza siostra, ja i mj brat bliniak (Stefan) zgbialimy medycyn, a tylko jedna siostra wybraa co innego i studiowaa histori.
Wielkim wydarzeniem dla nas by moment wyboru papiea w 1978 roku. W noc po tej radosnej wiadomoci mao kto spa w naszym akademiku. A pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawa II bya przeyciem jeszcze wikszym. Chodzilimy do DA , tak, tak, u OO. Dominikanw - oczywicie - i do dzisiaj wspominam wszystkie nasze wyjazdy wakacyjne i rekolekcyjne. Na co dzie najwaniejsz rzecz byy jednak "sidemki", czyli msze w. dla modziey z DA o sidmej rano. Ta strawa duchowa bya nam bardzo potrzebna, bo czasy bye jeszcze cikie. Nie byo nas wielu w tych Duszpasterstwach, ale gdy powstaa "Solidarno" to wanie my dziaalimy najwicej w NZS-ie (tej nazwy nie musz chyba pisa w caoci?). No a potem by "Stan Wojenny" i nasz narodowa trauma po nim. Wtedy ju jednak zaczem bra pod uwag, e moe Pan Bg ma dla mnie jakie plany, o ktrych dotychczas nie wiedziaem. Nie powiem, eby zgoda na to przysza, w moim przypadku atwo i szybko. Pytaem i pytaem Pana Boga przez ponad rok, czy si nie myl. No bo jednak to miaa by dua zmiana.
Jak atwo si domyli Pan Bg jako swoje przeprowadzi, i jesieni 1982 roku paradowaem ju w dominikaskim habicie (wstpilimy do zakonu razem z moim bratem bliniakiem, cho on podj soj decyzj ponad rok wczeniej ni ja). Potem studia w Krakowie, fascynacja filozofi oraz duchowoci dominikaska i karmelitask i wicenia kapaskie 3. czerwca 1989. roku., dokadnie w przeddzie pierwszych tzw. wolnych wyborw w Polsce. A potem: Pozna i moje duszpasterstwo modziey szk rednich (tylko dwa lata niestety), wyjazd do Ameryki na ponad cztery lata, powrt do Polski (rok w Warszawie, dwa lata w Lublinie), potem ponad trzy lata w Rzymie, dwa lata w Rzeszowie (DA, Szopka) no i Suew.
Najwikszym przeyciem byy dla mnie lata spdzone w Rzymie, a szczeglnie rok Wielkiego Jubileuszu, ktry spdziem na spowiadaniu pielgrzymw z caego wiata w bazylice Santa Maria Maggiore. Duo, duo wspomnie, ale, jak piewa Marek Grechuta, "Wane s tylko te dni, ktrych jeszcze nie znamy.." A wiec idziemy dalej, tym razem na Suewie, z Wami, drodzy "Sadownicy"; moe bdzie to tym razem ciut duej w jednym miejscu ...

By duszpasterzem w roku akademickim 2006/2007
Micha Miedziski OP
Urodzony 3.05.1976 r w Krakowie. Z dominikanami zwizany od 1991 roku - rozpoczyna w krakowskim duszpasterstwie licealistw 'Przysta' (prowadzonym wwczas przez ojca K. Popawskiego OP), piewa w scholi. Po maturze zda na studia na AGH (wibroakustyka - inynieria dwiku), ale po wakacjach zmieni zdanie i wstpi do zakonu. Prac magistersk pisa ze w. Teresy z Lisieux - "Relacja midzy sprawiedliwoci i miosierdziem Boym". Jako diakon by w rok w "Beczce". Wywicony na kapana w 25.05.2002 roku. Po wiceniach przez rok pracowa w duszpasterstwie akademickim we Wrocawiu, prowadzc m.in. "Modlitw i duchowo", grup charytatywn, DKF i schol.
Zainteresowania: muzyka i wszystko co dotyczy Skandynawii - zwaszcza Finlandii. Uczy si fiskiego.
Od jesieni 2003 roku by duszpasterzem akademickim w Warszawie na Suewie a od jesieni 2004 do jesieni 2005 sprawowa funkcj gwnego duszpasterza akademickiego.
Tomasz Kwiecie
Tomasz Kwiecie OP
Urodzi si w 1965 roku w Krakowie. Ksztaci si w Technikum Melioracji Wodnych w Toruniu, a nastpnie w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanw w Krakowie i Papieskim Instytucie Liturgicznym "Anselmianum" w Rzymie.
Od wice kapaskich w 1992 roku nieprzerwanie zajmuje si kaznodziejstwem i posug w konfesjonale, cho w rnych formach. Od 1995 jest wykadowc w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanw w Krakowie. W latach 1995-2001 by duszpasterzem (akademickim i absolwentw DA) w Krakowie a od 1998 do 2002 roku peni funkcj wikariusza prowincjaa ds. mniszek (dominikanek klauzurowych). Od pocztku marca 2001 do koca lutego 2004 przeor w Poznaniu. Jednoczenie prowadzi katechumenat (diakoni przygotowujc dorosych do chrztu) i posugiwa jako duszpasterz akademicki. Od marca do grudnia 2004 zakada klasztor i dominikaskie duszpasterstwo w odzi. Od grudnia 2004 do jesieni 2005 by duszpasterzem akademickim na Suewie.
Publikacje Ojca Tomasza:
"Krtki przewodnik po Mszy witej" (Kairos-Znak-Cerf, Krakw 1999), "Gupstwo goszenia sowa" (Stowarzyszenie LIST, Krakw 2001), "Pochwaa ciaa. Liturgia i czowieczestwo" (Salwator, Krakw 2001), "Przedszkole modlitwy. O oczyszczaniu serca" (Ksigarnia w. Jacka 2002), "Bogosawione marnowanie. O Mszy witej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiaj Jacek Borkowicz i Ireneusz Cielik" (Znak, Krakw 2003), Artykuy na amach m. in. "Listu" (staa wsppraca), "Tygodnika Powszechnego", "W drodze".
Pasje: Piesze wdrwki, muzyka (jazz, muzyka dawna), J.R.R. Tolkien, kino, literatura, kuchnia (najpierw gotowa, potem je).
Mirosaw Pilniak
Mirosaw Pilniak OP
Urodzi si 5 lutego 1959 roku w Mosinie k. Poznania, wstpi do Zakonu w roku 1983, wicenia kapaskie przyj w roku 1990.
Wyksztacenie: technik mechanik automatyki przemysowej, mgr matematyki na UAM w Poznaniu, mgr z teologii Ojcw Kocioa i stopie licencjata (czyli prawo do wykadania na uczelniach kocielnych) z teologii dogmatycznej na UKSW w Warszawie. W zakonie: Duszpasterz akademicki i duszpasterz modziey szk rednich w Krakowie przez 3 lata. Potem przez 6 lat przeor w Krakowie i przez 3 lata na Freta w Warszawie. Od 13 lat zaangaowany w ruch rekolekcyjny i formacyjny maestw: Spotkania Maeskie. Aktualnie opiekuje si Warszawskim Orodkiem i jest krajowym duszpasterzem tego ruchu. Wykada teologi maestwa i etyk na Dominikaskim Studium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie i w Kolegium w. Tomasza w Kijowie. Jego sportowe hobby to jazda na rowerze grskim i gry zespoowe.
Od lata 2002 roku do jesieni 2005 by duszpasterzem akademickim w Warszawie na Suewie. Obecnie (od czerwca 2004) jest proboszczem parafii w. Dominika, prowadzi take grup "absolwentw" na Suewie.
Ryszard Bosakowski
Ryszard Bosakowski OP
Urodzi si w Poniecu w Wielkopolsce 13 marca 1964 roku. Do zakonu wstpi w roku 1982, a sakrament kapastwa otrzyma 3 czerwca 1989 roku. Na pocztku pracowa jako katecheta i duszpasterz na Suewie, midzy innymi prowadzi duszpasterstwo szk rednich "Dom".
Po trzech latach wyjecha jako misjonarz na Krym, gdzie podj uwieczone sukcesem starania o odzyskanie wityni w Jacie. Po opuszczeniu Jaty pracowa jeszcze przez rok na Ukrainie. Wrci do Polski w roku 1995 i podj prac z modzie w dominikaskim orodku duszpasterskim w Rzeszowie (peni tam m. in. funkcj opiekuna duchowego Akademickiego Stowarzyszenia "Szopka". Potem przez rok by duszpasterzem akademickim we Wrocawiu.
W 2001 roku powrci do Warszawy, gdzie na stanowisku gwnego duszpasterza akademickiego zastpi ojca Jarosawa Godka. Obecnie jest m. in. opiekunem suewskiej wsplnoty "Wiara i wiato".

Zobacz take stron: Duszpasterze.

04.07.2009