Kunia

O rodzeniu Boga w duszy - mistyka codziennoci.

Tym tematem koczymy nasz teologiczn przygod w tym roku. Mówilimy do tej pory o dwóch rodzeniach Boga: (1) Bóg Ojciec rodzi Syna w wiecznoci, (2) Bóg posya swojego Syna na wiat - we Wcieleniu,  (3) ale take Bóg rodzi Syna w duszy ludzkiej. Jak to si dzieje powie nam dominikaski mistyk z XIV w., Mistrz Eckhart. Niech zacht bd sowa z jednego z jego kaza:

   Ojciec rodzi w wiecznoci swego Syna podobnego sobie. Sowo byo u Boga i Bogiem byo Sowo, i byo Ono tym samym, co On, tej samej natury. Powiem wicej jeszcze: zrodzi On Go w mojej duszy. Nie tylko jest ona u Niego, tak jak On jest u niej jako do niej podobny, lecz jest w niej i Ojciec rodzi swego Syna w duszy w ten sam sposób, jak rodzi Go w wiecznoci, a nie inaczej. Musi On to czyni, w radoci czy w bólu. Ojciec rodzi swego Syna nieustannie. Powiem wicej: rodzi mnie jako swego Syna i jako tego samego Syna. Dodam jeszcze: rodzi mnie nie tylko jako swego Syna; rodzi mnie jako siebie i siebie jako mnie, a mnie jako swój byt i swoj natur.

Eckhart, kazanie 6.

Spotykamy si w salach DA, 30. maja o godzinie 19:00. Po spotkaniu wspólne modlimy si wspólnie Nieszporami ze Schol. Serdecznie zapraszamy!

Do zobaczenia!

o.Tomasz & Dorota & Sebastian

 

* * *

Zapraszamy do odsuchania ostatniego Wykadu Otwartego Instytutu Tomistycznego pt.: „Sowo przyjo ciao za porednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu. Prelegentem by o. Krzysztof Oko OP, którego poznalimy w czasie naszych spotka. Serdecznie polecamy!

 

* * *

Polecamy Wam nagranie z naszego pierwszego spotknia w obecnym roku akadaemickim, które wprowadzao nas w temat tajemnicy Wcielenia.

o. dr Mateusz Przanowski OP - Dlaczego Bóg si Wcieli?


O spotkaniach

ksiga

... chocia rozum ludzki nie moe w peni pozna prawd, które go przewyszaj, to jednak prawdy te udzielaj mu wiele doskonaoci, jeli posiada je przynajmniej przez wiar. 

w. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

 

Spotykamy si w kady czwartek, aby poznawa prawdy wiary Chrzecijaskiej. Czynimy to poprzez lektur przerónych tekstów, pozostawionych nam przez witych i teologów, oraz dokumentów Kocioa. Jestemy studentami rozmaitych uczeni i kierunków, mamy róne umysy i rón wiedz na temat wiary. Jednake, chcemy wspólnie zagbia si w to, co Bóg nam o sobie objawi, aby y w bliskoci z Nim oraz budowa waciwy pogld na wiar i wiat.

 

* * *

Jeeli kto pilnie i ze czci rozwaa tajemnic Wcielenia, znajdzie w niej tak wielk gbi mdroci, e przewysza ona ludzkie poznanie ...

w. Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles.

 

W tym roku przewodnim tematem naszych spotka jest tajemnica Wcielenia, objawienia si Syna Boego jako czowieka. To wydarzenie to wyraz ogromnej dobroci Boga; niesie ono wiele konsekwencji dla naszego ycia. Jakich? ... zapraszamy na spotkania!

 

Kunia: Poznajmy prawd wiary!

Wykady Otwarte

Wraz z Instytutem Tomistycznym serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w comiesicznych Wykadach Otwartych! S one wan czci naszych Kuniowych spotka. Na wykadach spotykamy si w auli o. Jacka Woronieckiego OP, która znajduje si na parterze budynku klasztornego (na placu przyklasztornym znajduj si drogowskazy).

Nagrania minionych wykadów s dostpne tutajSzczerze polecamy!

Wykady Otwarte IT 2018/19

Prowadzcy:

Czas i miejsce:

Czwartek, 19:00 - sale DA / aula o. Jacka Woronieckiego OP

Duszpasterz i odpowiedzialni Kuni 2018/19