Wolontariat

 

 

Podziel si swoj wiedz, udziel korepetycji! 

Rozpoczynamy now inicjatyw we wspópracy z Orodkiem Pomocy Spoecznej na Mokotowie - darmowe korepetycje dla dzieci. Wszystkich chtnych zapraszamy do kontaktu z jedn z nas, Agat lub Monik. miao te pytajcie o wszystko, co chcecie wiedzie. 

Poniej znajdziecie odpowiedzi na par pyta, które ju si pojawiay.

 

1. W jakim wieku s dzieci, którym pogadamy?

Od najmodszych klas podstawówki a po liceum.

 

2. Ile czasu tygodniowo musz mie i kiedy?

Wystarczy 45 minut + czas dojazdu, dzie tygodnia i godzina mog by dopasowane do Twoich moliwoci.

 

3. Gdzie bd si odbywa korepetycje?

Na Mokotowie, dokadniejsza lokalizacja moe by dopasowana do tego, gdzie bdzie ci wygodnie dojeda. Przewanie jest to biblioteka lub podobne miejsce, czasem mieszkanie ucznia.

 

4. Z jakich dziedzin mog dawa korepetycje?

Z tego, w czym czujesz si najlepiej :) Zapotrzebowanie jest i na przedmioty humanistyczne, cise i jzyki, decyzja naley do Ciebie.

 

5. A co, jeeli nie czuj si mocny w adnej z dziedzin?

Nie musisz :) Daj sobie szans odkry, e wiesz wystarczajco. Moesz zaj si dzieckiem z podstawówki i pomóc mu w mnoeniu pisemnym albo w nauce podstawowych sów z angielskiego, a przy okazji samemu sobie co nie co przypomnie.

 

6. Co, jeeli nie mam czasu na spotkania co tydzie?

Moesz si zaangaowa w wolontariat zwizany z jednorazowymi akcjami dla podopiecznych organizowanymi przez Orodek Pomocy Spoecznej. Jeeli zgosisz si do tej formy pomocy, bd si z Tob kontaktowa, gdy bd potrzebowa pomocy.

 

Wszystkich chtnych do zaangaowania si w nasze inicjatywy pomocy zapraszamy na nasz grup na Facebook'u - Wolontariat DA StUdnia Warszawa.

O spotkaniach


 

 Logo wolontariatu
          

Studniowy wolontariat to dziaanie. Zostawianie swojej wygodnej kanapy na rzecz butów. Wyjcie do ludzi i odkrywanie prawdziwej radoci!

W cigu roku akademickiego angaujemy si w najróniejsze formy pomocy. Wszyscy razem lub indywidualnie, w ramach pojedyczej akcji lub regularnie. Kady moe znale co dla siebie.

W drugie pitki miesica odbywaj si take nasze spotkania z gomi. To wietna okazja, aby zaczerpn inspiracji i wkrci si w Studni.

Nie wahaj si, wpadnij do nas lub napisz. Aby by wolontariuszem, wystarczy serce pene mioci!

Wolontariat haso

 "Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili"

Mt 25, 40


Wolontariat odpowiedzialni

Nasze spotkania odbywaj si
w kady 
drugi pitek miesica,
o
18:30.  

Po spotkaniu, o 20.15 wspólna 
Msza wita, a nastpnie kolacja.

Prowadzcy: