Kronika zdj DA

kalendarium

Camino Polaco 2018
pielgrzymka szlakiem w. Jakuba
23 lipca - 5 sierpnia 2018
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Szlaki witego Jakuba prowadz pielgrzymw do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje si grb w. Jakuba, jednego z Dwunastu Apostow. Przez Polsk wiedzie wiele szlakw, my wybralimy odcinek przez Suwalszczyzn, Mazury i Warmi - Camino Polaco. Drog rozpoczelimy w Dusznicy (na granicy z Litw), a zakoczylimy w Olsztynie. cznie przeszlimy ponad 313 km.
fot. Uczestnicy