Kronika zdj DA

kalendarium

Spotkanie opatkowe
DA 2017
21 grudnia 2017
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

21 grudnia w StUdni odbyo si spotkanie opatkowe. Studniowicze zadbali, by na stoach nie zabrako wspaniaych smakoykw i aby sale byy piknie udekorowane. W radosnej atmosferze podzielilimy si opatkiem i zoylimy sobie yczenia. By to niezapomniany czas przepeniony rozmowami i umiechem.
fot. Rafa Wsikowski