Kronika zdj DA

kalendarium

Jamna 2017
Forum Dominikaskich Duszpasterstw Akademickich
21-26 sierpnia 2017
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

W dniach 21-26 sierpnia Studnia wzia udzia w Forum DOminikaskich Duszpasterstw Akademickich pod hasem "wiato i sl". Uczestnicy mieli moliwo wysucha wykadw na temat roli modego chrzecijanina we wspczesnym wiecie, Nowej Ewangelizacji oraz apologetyki chrzecijaskiej pierwszych wiekw. Wzili take udzia w warsztatach powiconych piciu zmysom: dotykowi- warsztaty aktorskie, smakowi- warsztaty efektywej komunikacji, wchowi- warsztaty florystyczne, wzrokowi- warsztaty filmowe oraz suchowi- warsztaty dotyczce zapobiegania i rozwizywania konfliktw. Wsplna modlitwa Liturgi Godzin, codzienna Eucharystia, posiki, planszwki oraz gra terenowa, ktra zostaa zorganizwana pierwszego dnia forum day moliwo poznawania studentw z caej Polski zwizanych z duchowoci dominikask.
fot. Uczestnicy