Kronika zdj DA

kalendarium

Jamna
Forum Dominikaskich Duszpasterstw Akademickich
24-29 sierpnia 2015
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

W ostatnim tygodniu sierpnia Studnia wzia udzia w drufim Forum Dominikaskich Duszpasterstw Akademickich, ktre kolejny raz zorganizowano w Jamnej. Zjechay si w tym czasie wszystkie dominikaskie duszpasterstwa z caej Polski. Bya to doskonaa okazja do wsplnej integracji, zawizania nowych znajomoci ora wypoczynku. Studnia braa udzia w Forum ju drugi raz i bya jednym z najliczniejszych duszpasterstw na wyjedzie.
fot. Emilia Bk