Kronika zdj DA

kalendarium

Jamna 2014
Forum Dominikaskich Duszpasterstw Akademickich
25-30 sierpnia 2014
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Zorganizowane w tym roku po raz pierwszy Forum Dominikaskich DA "Wiarygodni" byo wspania okazj do zacienienia wizw midzy studentami i ich duszpasterzami z dominikaskich duszpasterstw z caej Polski. Przez sze intensywnych dni na Jamnej staralimy si dowiedzie, jak by twrczym czowiekiem Kocioa, czemu suyy warsztaty poruszajce tematy komunikacji, kreatywnoci, bycia twrczym w relacjach, historii Kocioa i jego obrazu w Biblii. Ale czasu starczyo te na inspirujce rozmowy, poznawanie si nawzajem, modlitw i odpoczynek u podna Beskidu Niskiego. Jak bardzo tam piknie i dobrze, mona zobaczy na zdjciach, a jeszcze lepiej dowiadczy samemu w przyszych latach. :) Najwspanialej jest mc si tam, w takiej wsplnocie, poczu czonkiem wielkiej dominikaskiej Rodziny!
fot. Marta Kornicka, Mikoaj Sowiski, Ania Karcz, Kamila Drd, Gabriela Miklaszewska, o. Norbert Kuczko, Karolina Koronka