Kronika zdj DA

kalendarium

Sylwester 2013/14
Nowy Rok z DA
28 grudnia 2013- 01 stycznia 2014
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Sobota, 28.12.2013
Pobudka wczesnym rankiem na wyjazd sylwestrowy stUdni okazaa si icie zwiastunem tego, co czeka mnie przez najblisze dni - cigego niewyspania. Có, jest to chyba chroniczna przypado stUdniowych wyjazdów, wic zdyem si ju do niej przyzwyczai. Poegnaem wic nie bez alu migotliw choink i witeczne przysmaki, pozostawiane przeze mnie w lodówce, i ruszyem ku klasztorowi na Suewie. Podró do Hemanic upunla szybko, jakby to rzek powonik - jak z bicza strzeli. Przybylimy po poudniu, i po rozkwaterowaniu oraz posiku, nasta radosny jak zwykle czas integracji. Tu oywcze okazao si zabranie ze sob wodzirejów - braci K. którzy w swym repertuarze mieli par nowoci, co  w raczej zabetonowanym wiecie zabaw stUdniowych byo niczym powiew morskiej bryzy w porcie rybnym. Póniej odbyway si warsztaty taneczne, które miay wpisa si na duej w nasze wieczorne zwyczaje. Jako, e by to mój drugi pobyt w Hermanicach, towarzyszya mi nutka nostalgi. A, bybym zapomnia o najwaniejszym - codziennie szególne miejsce w programie zajmowaa take msza w., sprawowana w kaplicy miejscowego kocioa.
 
Niedziela 29.12.2013
Niewtpliw cech sylwestra w górach jest blisko gór, tak wic postanowilimy wykorzysta owo udogodnienie, by odda si szlachetnemu zajciu zdobywania szczytów - wszak stUdni stanowi modzie ambitna. Nie do koca oczekiwanie przypada mi rola przewodnika po szlaku, który wiód przez urocz sceneri jesiennego lasu przyklkego u zbocza góry Równicy (cho jak na mój gust, bya cakiem pochya, jak wikszo gór zreszt). Poza zboczeniem z trasy o jakie 100 m myl, e kierowanie grup modziey poszo mi cakiem sprawnie. Wieczór zdominoway kursy taneczne co z pewnoci przyczynio sie do wikszej pewnoci na parkiecie podczas zabawy, natomiast osabio nieco aktywno planszówkowo - integracyjn. Jednake nie brako amatorów dugich, nocnych rozmów o yciu, zwizkach i sprawach wano - niepowanych.
 
Poniedziaek 30.12.2013.  
Dzie dzisiejszy zada znaczcy, zaplanowany i przemylany cios jednoci naszej grupy, poniewa przed poudniem przewidziano wiele atrakcji - basen w hotelu w Wile, spacer po tyme miecie lub górsk wóczg z naszym nieustraszonym przewodnikiem. Haczyk polega na zaweniu moliwosi wyboru z grubsza do jednej opcji. Jako, e z góry przydzielono mi kierowanie wycieczk górsk, nie musiaem stawi czoa dylemtaowi osioka Fredry. W górach pogoda przypominaa raczej pón jesien ni zim - jedynie znikoma aktywno zwierzt naprowadzaa na t por roku. Na szczycie raczylimy si odpoczynkiem  w schronisku, co opónio nasz wymarsz o kolejne 5, 10, w kocu 15 minut. Grudniowe soneczko owietlao nam drog, ze zboczy rozpocieray si pikne pejzae malowane feeri ótobrzowych barw. Wieczór przyniós dugo oczekiwane przez co niektórych rozstrzygnicie problemu, który ze studniowiczów najwicej wyciska na awaczce - tu plama corocznego konkursu strongmanów przypada Staszkowi i Szymonowi.  
 
Wtorek 31.12.2013
Zapewne czytajc dat tego wpisu, drogi czytelniku, ju domylie si, o czym bdzie tak traktowa. Tak jest, dzi miaa miejsce zabawa sylwestrowa. Ale po kolei. Rankiem mielimy chwil integracji na terenie orodka. eby zwyczajom stao si za do, i tym razem w wirze zabawy ofiar pady spodnie jednego z uczestników, w przyszym roku monaby skorzystac z tego dowiadczenia i rozgrywa zabawy ruchowe w kpielówkach. Dekoracje przebiegy nader sprawnie przy duym zaangaowaniu caej gromady studniowiczów. Zawsze cieszy mnie widok Studni w dziaaniu, poniewa moim zdaniem samoorganizacja jej czonków stoi na wysokim poziomie i nikt nie stoi z rkami w kieszeniach, tylko cay naród tworzy dekoracj sylwestrow. Sama impreza bya nadzwyczaj udana - miao mog j okreli mianem imprezy roku. Dua w tym zasuga naszych znakomituch wodzirejów - Macieja, Marrcina i Krzysztofa, którzy ofiarnie zarwali ca noc animujc zabaw do wczesnych godzin rannych. Pad rekord - zabawa zakoczya si krótko po 8 rano!
 
roda 1.01.2014
I oto studniowicze wspólnie wkroczyli w Nowy Rok, peen marze, obaw, wyzwa i radoci. Dzie dzisiejszy zapenio nam pakowanie, oraz bdce ju tradycj, dugie studniowe podzikowania. Ten miy zwyczaj doceniania wkadu innych w cao dobrze obrazuje star prawd, i czowiek mao co osiga sam, najwicej dobrego moe zrobi, dziaajc z innymi i dla innych. W drodze powrotnej ogldalimy film edukacyjny o niebezpiecznych zachowaniach na drodze, pt. "Fast five". Po tej projekcji zaniechaem mojego pomysu holowania kasy pancernej samochodem prze pó miasta.  
 
Na koniec chciabym podzikowa tym, którzy w nasz wyjazd woyli najwicej wysiku. Po pierwsze organizatorom, Gosi i Mikoajowi - za ich trud w to woony. Ojcom Krzysztofowi i ukaszowi - za obecno i codzienne sprawowanie Eucharystii, wszystkim którzy tam byli i przyczynili si do tego, jak ten sylwester wyglda. No i nade wszystko Panu Bogu, którego Opatrzno zawsze zapewnia nam bezpieczny i miy wypoczynek.  
ycz Wam wszystkim, drodzy czytelnicy, otwarcia na Ducha witego i na jego natchnienia i mdro, która przekracza granice wiata, a która pozwala rozpozna, w któr stron skierowa swoje ambicje i pragnienia. Niechaj On Wami kieruje przez cay ten rok!


fot. Uczestnicy