Kronika zdj DA

kalendarium

Sulejwek 2011
Rekolecje adwentowe
2 - 4 grudnia 2011r
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Opisy pochodz z: Godziny Czyta, z dnia 2.12.2011, Ew. w. Mateusza, z dnia 3.12.2011, psalmu 27, z dnia 2.12.2011, Ksigi Izajasza, czytanie z dnia 4.12.2011.
fot. Uczestnicy