Kronika zdj DA

kalendarium

"Podj ryzyko, by y prawdziwie"
czyli "sztukowy" wyjazd
13 - 15 marca 2009
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Tym razem weekend 13 - 15 marca 2009 r. Sztukowiecze spdzili w Somczynie pod Warszaw. I nie by to ten Somczyn, gdzie jest gieda samochodowa. Temat przewodni wyjazdu brzmia: "Podj ryzyko, by y prawdziwie". Poprzez rne "lene zabawy", uczylimy si zaufania do drugiego czowieka, czytajc "Mae zbrodnie maeskie" dostrzegalimy jak wane i trudne jest podjcie ryzyka bycia z drug osob, natomiast film "Mr. & Mrs. Smith" pokaza nam jak wyglda ycie bez prawdziwoci i do czego moe to doprowadzi. Wsplne przygotowywanie posikw, zmywanie naczy, piew, modlitwa oraz nocne rozmowy utwierdzay nas w przekonaniu, e nie mona y prawdziwie nie ryzykujc. Znalelimy rwnie czas na chwil lenistwa, aby skosztowa pierwszych wiosennych promieni soca, a o tym, e wyjazd by udany wiadczy fakt, e od razu po przyjedzie do Warszawy, udalimy si do DA, aby obejrze zdjcia i podzieli si swoimi wraeniami. Ju czekamy na kolejny wyjazd.
fot. uczestnicy wyjazdu