Kronika zdj DA

kalendarium

Rzym 2000
XV wiatowy Dzie Modziey
14-22 sierpnia 2000
ABY OBEJRZE ZDJCIA KLIKNIJ NA PONISZY OBRAZEK!

Spotkanie modych GMG 2000 byo wyjtkowe nie tylko ze wzgldu na jego jubileuszowy charakter, lecz take ze wzgldu na miejsce, w ktrym si odbyo - wite miasto Rzym! Na progu Nowego Tysiclecia mona byo dotkn dziedzictwa chrzecijastwa, tajemnicy mczennikw i witych. Dlatego nie mogo zabrakn tam naszego duszpasterstwa. Zebraa si gromadka, ktr poprowadzi ojciec Ryszard.

Po raz kolejny modzi ludzie z piciu kontynentw spotkali si, by spdzi wsplnie czas, dzieli si wiar, modoci, sucha sw swojego Papiea i by blisko Jezusa. Wrd nich bylimy my.

Czas wypeniay nam koncerty, zabawy plastyczne, pantomimy i spektakle, dyskusje i katechezy oraz modlitwa. Nie zabrako przejmujcej drogi krzyowej w Koloseum, w ktrej w szczeglny sposb byli obecni pierwsi chrzecijanie - mczennicy. Wanym momentem byo przejcie przez Drzwi wite w Bazylice w. Piotra, wityni, do ktrej pielgrzymowalimy, by pochyli si nad grobem Ucznia i Apostoa, ktremu Jezus powierzy pasterzowanie... Niejedna za spada w konfesjonaach ustawionych na dawnej arenie Circus Maximus.

Prawdziwe wzruszenie i entuzjazm panoway na Tor Vergata w noc czuwania zakoczon uroczyst Eucharysti. Dotarcie w upale do miejsca czuwania kosztowao wiele wysiku, a dzie spdzony na socu da si odczu nawet najbardziej wytrwaym, lecz gdy wrd tumu pojawi si Jan Pawe II zapomnielimy o zmczeniu. Biegalimy po bocie za papa mobile jak dzieci, a tum nie by ju nieogarniony i obcy, przeciwnie - czu byo atmosfer wita i radoci. Wszyscy suchali z uwag sw, ktre skierowane do tumw byy bardzo osobiste, przenosiy do "laboratorium wiary", dodaway odwagi i posyay. Byy to godziny wyjtkowe, inne ni pozostae w roku, wite.

Przez te kilka dni miasto yo naszym rytmem, my nurzalimy si w jego historii. By to czas prawdziwego witowania. Wracalimy przez urocz Wenecj na rodzinny Suew z sercami podbitymi przez Bella Italia i Magna Roma, oddanymi jednak jednemu Krlowi :):):), by z nim tworzy cig dalszy historii.

Data udostpnienia na stronie: 15.02.2004


fot. Tomek Lis, Patrycja Bienias, Magda Staczyk