wity Dominik

Dominik de Guzman (1170 - 1221) - zaoyciel Zakonu Braci Kaznodziejw, popularnie zwanego dominikaskim. Urodzi si w Caleruega w Hiszpanii, by wysoko wyksztacony, a ok. 1200 r. zosta kanonikiem w kapitule katedralnej w Osmie. Wraz z przeorem tej kapituy wyruszy Dominik w podr misyjn przez Francj do Danii. W czasie tej podry zetkn si bezporednio z problemem misji wpd niewierzcych. Podr ta bya przeomowym momentem w jego yciu. Wydelegowany przez papiea Innocentego III do pracy misjonarskiej w okolicach Montpellier na poudniu Francji, Dominik wraz z towarzyszami, boso, bez pienidzy, wyruszy w drog goszc kazania. Ta ewangeliczna metoda nawracania zacza przynosi efekty i saw wsplnocie zgromadzonej wok Dominika. Biskup Tuluzy oficjalnie popar inicjatyw Dominika, za papie Honoriusz III potwierdzi ostatecznie powstanie nowego zakonu. Kiedy w r. 1221 umiera Dominik, zakon liczy okoo 70 domw klasztornych w wielu krajach Europy.

(na podstawie ksiki Jerzego Koczowskiego:
"Koci Katolicki w wiecie i w Polsce - szkice historyczne")

w. Dominik
wity Dominik (JPEG 33kB , 400x638)

[ powrt do opisu zakonu ]

29.02.2000